SPOLUPRÁCE – Dáme HLAvy dohromady

V politice je důležitá spolupráce a rozhodování odspodu. Nebudeme proto zasahovat do věcí, do kterých nemusíme. Co se dá vyřešit v rodinách, ve spolcích, klubech nebo sdruženích, ať se tam také vyřeší. Kde dokáže rozhodovat a hospodařit městská část, tam ať hospodaří volení zástupci městské části. Kde je potřeba pomoci z města, tam jsme připraveni pomáhat. Důležitá je pro nás spolupráce a vzájemná komunikace. Politici jsou tu pro to, aby pomáhali lidem řešit problémy, a proto:

 • jedním z prvků efektivní spolupráce je dostatečná informovanost občanů.
 • budeme spolupracovat s odborníky z brněnských univerzit, institucí i firem a naslouchat nejnovějším vědeckým poznatkům, pravidelně pořádat kulaté stoly. 
 • zasadíme se o zlepšení přenosu informací mezi magistrátem, městskými firmami a městskými částmi. Starostové v městských částech jsou lidem nejblíže, a proto je nutné, aby s nimi vedení města transparentně komunikovalo.
 • zlepšíme informování o plánovaných rekonstrukcích, opravách komunikací, změnách organizace dopravy nebo ve spojích MHD. Základní informace o dění ve městě se dostávají k lidem a k vedení městských částí chaoticky, anebo vůbec.
 • město musí více spolupracovat s městskými částmi při přípravě velkých městských nebo developerských projektů. Je to důležité z hlediska znalosti místního prostředí.
 • posílíme hlas občana v rámci participativního rozpočtu. Je nutné, aby vítězné projekty navržené občany dostaly jasnou prioritu. Odkládání jejich řešení či pomalá realizace otřásá důvěrou v město i samotný participativní rozpočet.
 • do přípravy participativního rozpočtu musí být již v jeho počátku zapojeny městské části.
 • budeme pořádat pravidelná setkání vedení města s občany v jednotlivých městských částech. 
 • zveřejníme číslo na primátora, aby mu mohl každý občan v případě nutnosti zavolat.
 • budeme více využívat anket na portálu Brno iD, aby Brno bylo takové, jaké ho chtějí sami Brňané.
 • do důležitých projektů zapojíme co nejvíce aktérů včetně firem a spolků. Jenom společně dokážeme posunout Brno vpřed.
 • budeme pravidelně aktualizovat memorandum s firmami o snižování emisí CO2 na území města Brna.
X