VEŘEJNÝ PROSTOR HLAvně bezpečný a bez překážek

Chceme čisté, bezpečné a bezbariérové Brno. Podpoříme častější úklid a omezíme vizuální i světelný smog. Zvýšíme bezpečnost posílením kamerových systémů na rizikových místech. Chceme živé centrum města a bezpečné a čisté ulice, a proto:

 • zajistíme, aby bylo město bez bariér pro rodiče s kočárky, osoby na vozíku nebo pro lidi s postižením zraku či sluchu.
 • město prostřednictvím Poradního sboru pro bezbariérovost bude spolupracovat na přípravě a realizaci staveb s městskými částmi.
 • rekonstrukce ulic a veřejných prostranství musí být přívětivé pro chodce, cyklisty i městskou zeleň.
 • v úzké spolupráci s PČR a městskou policií budeme na celobrněnské úrovni řešit problém s drogami ve veřejném sektoru, podpoříme aplikační centrum, kde si drogově závislí budou moci v bezpečné míře aplikovat drogu.
 • zintenzivníme úklid dětských pískovišť a okolí dětských hřišť, aby děti nemohly přijít do kontaktu s jehlami po narkomanech.
 • posílíme noční hlídky městské policie.
 • budeme podporovat třídění odpadů v rámci jednotlivých bytových domů, odstraníme popelnicový smog na sídlištích. Vytvoříme jednotný design kontejnerů a kontejnerových stání. Zvýšíme podíl podzemních a polopodzemních stání na směsný komunální odpad.
 • zvýšíme počet veřejných bezbariérových toalet v centru města s dostupnými přebalovacími pulty i na pánských toaletách a připravíme mapu veřejných toalet.
 • budeme pokračovat v bezbariérových úpravách na zastávkách MHD a na přechodech pro chodce.
 • při rekonstrukcích veřejných prostranství budeme svádět všechny sítě do jedné rozvodné skříně. Odstraníme tak z veřejného prostoru velké množství dílčích rozvodných skříní.
 • zmírníme intenzitu světla u veřejných památek v době nočního klidu.
 • snížíme počet reklamních ploch ve veřejném prostoru, zefektivníme boj proti nelegálním billboardům a vizuálnímu smogu na území města.
 • budeme bojovat proti vizuálnímu smogu skrze motivaci živnostníků v centru města k jednotnému vzhledu jejich provozoven podle městského manuálu.
 • přednádražní prostor musí sloužit chodcům. Připravíme jeho rekonstrukci na základě architektonické soutěže s podmínkou zavedení pěší zóny a výsadby nové zeleně.
 • parky a příměstské lesy musí sloužit těm, kteří zde chtějí aktivně trávit čas s rodinou a přáteli. 
 • rozšíříme služby a využití rekreačního potenciálu Brněnské přehrady.
 • rozšíříme kamerový systém v problematických lokalitách.
 • prodloužíme koncepci požární ochrany ve městě Brně. Prohloubíme spolupráci profesionálních hasičů s městem Brnem, díky tomu zajistíme vyřazená auta pro využití dobrovolnými hasiči.
 • podpoříme dobrovolné jednotky požární ochrany ve městě Brně.
 • vybudujeme vrty pro využití podzemních artéských vod jako zdroje kvalitní pitné vody pro krizové situace.
 • rozvineme systém chytrých křižovatek s předností pro vozy integrovaného záchranného systému a MHD.
 • zajistíme volný průjezd na oranžovou světelnými křižovatkami mezi 23. hodinou a 5. hodinou ranní.
 • zkvalitníme podmínky pro vodní záchranáře na Brněnské přehradě.
X