HLAvně Brno, kde se dá bydlet

Naším cílem je udržet dlouhodobě dostupné formy bydlení pro všechny skupiny obyvatel. Bytový fond města musí sloužit především seniorům, handicapovaným, mladým rodičům a všem, kteří se ocitli v bytové nouzi. Město musí zajistit důstojné bydlení seniorům, protože jim vděčíme za to, v jakém městě nyní žijeme. Zároveň musí podpořit mladé rodiče, pomoci samoživitelkám a samoživitelům, a proto:

 • postavíme novou městskou čtvrť u nově vybudované tramvajové zastávky Jihlavská.
 • nastavíme systém tak, aby město mohlo dlouhodobě rozšiřovat svůj bytový fond.
 • projekt družstevního bydlení, který jsme iniciovali, se stane zásadním motorem pro bytovou výstavbu na pozemcích města.
 • budeme rozvíjet transparentní spolupráci s investory na realizaci soukromé bytové výstavby a občanské vybavenosti. V rámci spolupráce s investory zajistíme podmínky pro dostupné nájemní bydlení pro všechny generace.
 • seniorům zajistíme důstojné bydlení ideálně v jejich vlastním prostředí.
 • napravíme pošramocenou pověst družstevního bydlení v Brně. Zasadíme se o to, aby družstevní bydlení bylo šancí pro mladé lidi získat vlastní bydlení v Brně.
 • deset procent z vybraného nájemného půjde na novou výstavbu bytů. Tímto způsobem postavíme 200 nových bytů ročně.
 • podpoříme výstavbu nízkonákladových staveb s minimální nutnou údržbou.
 • nová výstavba bude probíhat především v brownfieldech uvnitř města. Zrychlíme výstavbu, díky montovaným panelovým domům.
 • budeme vyžadovat, aby nové stavby respektovaly současnou zástavbu a byla zajištěna jejich dopravní dostupnost a občanská vybavenost.
 • budeme prosazovat vybudování nových bezbariérových bytů.
 • podpoříme výstavbu nových startovacích bytů pro mladé lidi.
 • zasadíme se o to, aby se díky digitalizaci zjednodušilo vyřizování bytové agendy.
 • zajistíme, aby městské části, které spravují městský bytový fond, postupovaly transparentně.
 • zapojíme městské části do rozhodovacího procesu při přijímání klientů do sociálních bytů.
 • sociální bydlení musí sloužit pro všechny potřebné. Naším cílem je, aby lidem, kteří sociální bydlení potřebují, město pomohlo překonat životní krizi a vrátit se zpět do nájemního bydlení.
 • rozšíříme sdílené bydlení i o samoživitelky a samoživitele, zlepšíme informovanost o sdíleném bydlení.
 • podpoříme rozvoj chráněného bydlení a podporovaného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením.
X