HLAvně energeticky soběstačné Brno

Naším cílem je energetická nezávislost Brna. Díky energetické soběstačnosti dokážeme Brňanům garantovat ceny tepla a elektřiny na několik let dopředu. Výpadky klíčových energetických dodavatelů tak nebudou na Brňany mít žádný vliv. Budeme rozvíjet komunitní energetiku, aby Brňané levně nakupovali elektrickou energii. Přebytky těch, kteří ji na svých střechách vyrábí, město vykoupí za odpovídající ceny. Staneme se nezávislými na dodávkách zemního plynu ze zahraničí. Chceme maximální využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, a proto:

 • zprovozníme nejmodernější spalovenskou linku v České republice s vysokou účinností a velmi nízkými emisemi.
 • do roku 2026 osadíme 500 střech městských budov fotovoltaickými panely. Díky modernímu softwaru spojíme energii z těchto střech do jedné městské virtuální elektrárny. Díky tomu budeme schopni garantovat Brňanům stabilní ceny a dále rozvíjet komunitní energetiku. Do této sítě se v budoucnu budou moci zapojit i samotní Brňané.
 • zahájíme výstavbu tepelného čerpadla v areálu Brněnských vodáren a kanalizací, které zajistí energie pro 20 % celkové spotřeby města Brna.
 • podpoříme komunitní energetiku. Vytvoříme energetické společenství spojením výrobních zdrojů města, městských, soukromých i firemních fotovoltaických elektráren. Spojíme město, občany a firmy za účelem sdílení elektrické energie. Zajistíme, aby se mohla připojit také družstva, společenství vlastníků jednotek či majitelé soukromých domů. 
 • zajistíme, aby každý nově vybudovaný objekt v majetku města měl na střeše fotovoltaický zdroj.
 • zavedeme energetickou kancelář, na kterou se budou moci bezplatně se svými dotazy obracet Brňané, kteří řeší snižování energetické náročnosti, energetickou modernizaci nebo výměnu zdrojů energie ve svých nemovitostech.
 • rozvineme síť bateriových akumulátorů na území města Brna, díky kterým budeme moci ukládat vyrobené přebytky energie. Za tímto účelem vybudujeme vodíkový elektrolyzér, díky kterému přebytky využijeme v dopravě nebo při následné výrobě elektřiny.
 • zrealizujeme projekt metropolitní bioplynové stanice, ve které dokážeme přeměnit bioodpad z hnědých kontejnerů na bioplyn, kterým budeme moci pohánět autobusy veřejné dopravy nebo popelářské vozy. Bioplyn budeme vyrábět také z vodárenských kalů a zapojíme ho do systému zásobování plynem ve městě Brně.
 • dokončíme stavbu moderní dotřiďovací linky, která zvládne vytřídit mnohem více plastu a papíru pro následnou recyklaci těchto surovin.
 • postavíme kotel na dřevní štěpku vyráběnou z odpadního dřeva Lesů města Brna. Štěpka bude dopravována do areálu brněnských tepláren po železnici.
 • budeme pokračovat v mezinárodní spolupráci na výzkumu využití vodíku v energetice, dopravě a dalších odvětvích. Vybudujeme vodíkovou stanici pro plnění vodíkových automobilů a autobusů.
 • připravíme město na totální výpadek elektrické energie. S využitím městských zdrojů a lokálně dostupnými palivy vytvoříme funkční koncept tzv. startu ze tmy.
 • podpoříme snižování energetické náročnosti městských budov, veřejného osvětlení nebo hromadné dopravy.
 • umožníme obyvatelům Brna pořídit si podíl na městské solární elektrárně.
X