KULTURU A PAMÁTKY HLAvně rozvíjet a chránit

Brno je městem bohatého kulturního a společenského života. Brno má Janáčkovu akademii múzických umění, která každým rokem přivádí do světa kultury nové osobnosti. Vyhlášená jsou brněnská divadla, alternativní scéna, kavárny, kina nebo galerie. V Brně se také nachází velké množství památkově chráněných objektů, které zachycují ducha své doby. Tuto kulturu a památky je potřeba rozvíjet a chránit, a proto:

 • podpoříme vznik městské památkové zóny a ochráníme fasády historicky cenných domů ve městě.
 • vytvoříme transparentní pravidla financování v oblasti kultury a zavedeme je do praxe. Prosadíme víceleté financování klíčových kulturních aktivit a zachováme úspěšné kulturní projekty.
 • podporujeme dostavbu Janáčkova kulturního centra.
 • dokončíme záchrannou rekonstrukci Arnoldovy vily a vytvoříme zde Centrum dialogu.
 • podporujeme kandidaturu Brna na Evropské hlavní město kultury, podpoříme export brněnské kultury do zahraničí.
 • budeme požadovat přijetí zákona o veřejných kulturních institucích. Národní divadlo Brno by měl financovat stát, stejně jako je tomu v případě Národního divadla v Praze. Uspořené finanční prostředky investujeme do dalšího rozvoje brněnské kultury.
 • podpoříme vznik důstojného a moderního muzea Leoše Janáčka.
 • zvýšíme spolupráci základních škol s kulturními institucemi, podpoříme širší nabídku kulturních programů pro seniory.
 • podpoříme badatelské projekty, které pomáhají společnosti seznámit se do hloubky s historií Brna a zachycují osudy našich předků nebo konkrétních míst ve městě.
 • vytvoříme dotační titul na zachování lidových tradic a obnovu historických krojů.
 • podpoříme artová kina, folklorní akce, divadelní a hudební produkci i živou kulturu v brněnských ulicích.
 • vytvoříme místo paměti v bývalé káznici na Cejlu, abychom důstojně uctili památku všech, kteří zde byli mučeni, vězněni či zabiti.
 • budeme chránit duchovní a kulturní bohatství ve městě. Podpoříme zpřístupnění historických a církevních objektů veřejnosti.
 • zaměříme se na velká výročí (700 let založení kláštera na Mendlově náměstí v roce 2023, 80. výročí zavraždění Marie Restituty či Pavla Haase).
 • změníme způsob financování stěžejních brněnských hudebních těles.
 • rozvineme brněnskou klubovou scénu do podoby kontinuálně kvalitní dramaturgie.
 • podpoříme kulturní a kreativní průmysl (animace, grafika, počítačové hry, design), posílíme rozvoje kreativních voucherů a ve spolupráci s Jihomoravským krajem budeme rozvíjet činnost kreativního hubu Brno KUMST.
X