BRNO jako metropole

Rozvoj Brna je spojený s rozvojem celé brněnské aglomerace. Každý den do Brna směřuje 300 tisíc lidí za prací a za službami. Vnímáme Brno jako metropolitní oblast, nebudeme zavírat oči před projekty za hranicemi města, které mohou Brnu výrazně pomoci, a proto:

  • čeká nás těžká doba, proto vytvoříme čtyřletý plán strategických investic, aby se město nedostávalo do finančních problémů.
  • chceme udržitelné finance města, nebudeme zadlužovat město zbytečnými investicemi, které nebudou směřovat do prioritních rozvojových oblastí.
  • aktivně se zapojíme do diskuse o vzniku legislativního ukotvení metropolitních oblastí.
  • díky spolupráci s okolními městy a obcemi chceme rozvíjet síť záchytných parkovišť, cyklostezky, turismus či hromadnou dopravu.
  • metropolitní spoluprací a cíleným plánováním společných rozvojových investic vytvoříme podmínky pro potřebný rozvoj celé aglomerace.
  • díky vzájemné provázanosti strategického a územního plánování zabráníme negativním dopadům, jako jsou procesy suburbanizace a neefektivní prostorové uspořádání, což vyvolává zvýšené náklady na veřejné investice a prodražuje provoz veřejných služeb.
  • jsme připraveni spolufinancovat vznik záchytných parkovišť za hranicemi města, která ulehčí dopravě v Brně.
X