ROZVOJ MĚSTA HLAvně udržitelně

Chceme rozvíjet město pro zlepšení kvality bydlení stávajících obyvatel, nikoli na jejich úkor. Naším cílem je dlouhodobě udržitelný rozvoj Brna při zachování stávající kvality bydlení. Chceme rozvíjet Brno jako město krátkých vzdáleností a zajistit důležité funkce města v jednotlivých lokalitách tak, aby mohli Brněné v blízkosti bydliště být zaměstnáni, měli kolem sebe dostatečnou občanskou vybavenost i možnosti rekreace, a proto:

  • chceme co nejdříve schválit nový územní plán, jeho neschválení zapříčiní stagnaci města.
  • kromě výstavby nové dopravní infrastruktury se budeme soustředit na využití stávajících vnitřních rezerv města a rozvoj soustředit do opuštěných průmyslových areálů (brownfieldů) a dalších zanedbaných lokalit (např. Špitálka, Nová Zbrojovka a Jižní čtvrť).
  • zasadíme se o to, aby nové projekty organicky navazovaly na stávající zástavbu a sociální fungování celého území.
  • nové rozvojové lokality se budou otevírat pouze ve spolupráci s příslušnou městskou částí a veřejností na budoucí podobě lokality. Každému velkému rozvojovému projektu musí předcházet detailní prověření dopadu na kvalitu bydlení stávajících obyvatel a prověření dopadů do stávajících dopravních vazeb pomocí dopravních modelů.
  • vytvoříme ucelenější koncepci přístupu ke stabilizovaným lokalitám ve smyslu zachování jejich dosavadní kvality a charakteru (např. zachování předzahrádek, stavebních čar nebo uliční zeleně).
  • ve všech rozvojových plochách budeme dohlížet na zachování co největšího množství zeleně, zajištění dostupnosti všemi druhy dopravy.
  • připravíme Brněnské stavební předpisy, které dopřesní územní plán a dají mu výkladový rámec.
  • dotáhneme do konce soutěže, které již proběhly, mají svého vítěze a postupně se chystají k realizaci. Je to třeba nový most přes řeku Svitavu, hlavní vstup Ústředního hřbitova nebo Kreativní centrum na Bratislavské.
  • významné veřejné stavby budeme stavět výhradně na základě architektonických soutěží.
X