SENIORŮM HLAvně úctu a kvalitní péči

Seniorům vděčíme za to, v jakém městě nyní žijeme. Jsou to naši rodiče a prarodiče, kteří celý život pro Brno pracovali. Proto je pro nás důležité mezigenerační soužití. Chceme zajistit důstojnost pro naše nejstarší obyvatele. Pro ty, o které se nemůže postarat rodina, musí být připraven kvalitní sociální a zdravotní systém, a proto:

 • vytvoříme nový systém pomoci seniorům, který bude postavený na městských částech a pomůže seniorům s jejich problémy – cenově dostupné obědy, pečovatelky, včasný přechod do bezbariérového bytu nebo domova pro seniory, zajištění místností pro volnočasové aktivity a společenské události. Samostatný rozpočet dostanou organizování senioři (Kluby seniorů) na plavání, výlety či kulturní a společenské akce.  
 • nastavíme funkční koncept telemedicíny a domácí péče tak, aby lidé mohli zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí s dostupnou a kvalitní zdravotní a sociální péčí. 
 • zasadíme se o postavení 150 lůžek sociálně-zdravotního komplexu Červený kopec a o budování dalších domů s pečovatelskou službou pro pohodlný a plnohodnotný život seniorů v místě jejich dosavadního bydliště.
 • navýšíme kapacity terénních služeb a odlehčovacích služeb, abychom pomohli těm, kteří se v domácím prostředí o své rodiče každý den starají. Tyto služby musí být rovnoměrně dostupné ve všech městských částech. Je nutné rozšířit také možnosti rehabilitace.
 • vybudujeme komunitní centrum, tančírnu a kavárnu pro seniory v centru města.
 • zlepšíme propagaci Socio Info Pointu, aby ve všech městských částech bylo dostupné kvalitní poradenství pro potřebné a pečující. Je nutné jednoduše zjistit, kde najít pomoc, o jakou pomoc lze žádat a podobně.
 • podpoříme individuální přístup terénních služeb na principu poskytování péče v každé městské části.
 • podpoříme aktivitu v klubech seniorů. V komunitních centrech zavedeme aktivity sloužící ke společnému setkávání se. Podpoříme možnost společných obědů pro seniory.
 • v domech s pečovatelskou službou musí být zajištěn personál, který bude se seniory udržovat každodenní sociální kontakt.
 • podpoříme projekty, které se věnují mezigeneračnímu soužití. Může se jednat o podporu volnočasových aktivit pro celé rodiny nebo akce, kdy si senioři připraví něco pro děti nebo naopak.
 • pro zájemce zajistíme odborné školení pro pečující osoby.
 • navýšíme kapacity domovů pro seniory a bytů pro seniory s důrazem na rodinný typ bydlení. Rozšíříme nabídku domovů se zvláštním režimem, navýšíme kapacity pobytových služeb pro klienty se stařeckou demencí.
 • rozšíříme a zintenzivníme službu Seniorbusu, abychom dokázali lépe pokrýt obrovský zájem o Seniorbus především v dopoledních hodinách. Rozšíříme službu i pro zdravotně a mentálně postižené děti.
X