SPORT HLAvně pro každého

Aktivní životní styl nesmí mít žádné překážky. Podporujeme hustou síť sportovišť pro rekreační vyžití každého Brňana. Základem jsou sportoviště především pro děti a mládež. Musí být zachována hustá a pestrá nabídka sportovních disciplín, ze kterých si rodiče s dětmi mohou vybrat to, co je bude opravdu bavit. Chceme sport pro každého, a proto:

 • podpoříme výstavbu nových tělocvičen a sportovišť v blízkosti škol, případně na místech, která vytipují městské části.
 • do roku 2026 postavíme deset nových tělocvičen pro děti, mládež, ale i širokou veřejnost.
 • podpoříme vznik nafukovacích hal na školních hřištích, které budou fungovat přes zimu a budou přístupné široké veřejnosti. Na sportovní infrastrukturu u škol vyčleníme 250 milionů ročně.
 • sportovní kluby podpoříme investiční dotací ve výši 25 % nákladů za předpokladu získání peněz z jiných zdrojů (NSA, kraj, soukromý investor).
 • s vědomím dlouhodobých mezinárodních úspěchů brněnských sportovců podpoříme sportovní kluby a nadějné sportovní talenty.
 • podpoříme sport vozíčkářů a lidí s pohybovým handicapem.
 • budeme nadále rozvíjet Brněnské centrum sportovních nadějí podporující individuální sportovce.
 • zachováme systematický přístup k dotačním programům. Amatérské kluby nesmí přijít o současnou výši finanční podpory na úkor velkých profesionálních klubů.
 • budeme usilovat o výstavbu nového velodromu v lokalitě Hněvkovského a vodáckého kanálu při ulici Veslařská.
 • rozšíříme systém workoutových a případně parkourových hřišť uzpůsobených pro všechny generace a handicapované sportovce.
 • dokončíme výstavbu sportovně rekreačního areálu Anthropos, včetně in-line dráhy a cyklistických tras.
 • dokončíme výstavbu 25m bazénu za Lužánkami a předáme ho do užívání veřejnosti.
 • rozšíříme sportovní areál Vodova o další tréninkovou halu na míčové sporty a opravíme plochu pro veřejné bruslení, aby multifunkční a mohla sloužit i v létě.
 • pro plavce otevřeme veřejná koupaliště a bazény již v ranních hodinách.
 • vybudujeme multifunkční sportoviště Lužánky tak, aby v zimě sloužilo rychlobruslení a ostatním sportům na ledě a v létě in-line bruslařům a míčovým sportům, včetně malého fotbalu. V přímém sousedství podpoříme vznik soukromé curlingové haly.
 • podpoříme soukromé investice do budování krytých ledových ploch a bazénů.
 • do tří let postavíme tréninkovou atletickou halu v Brně, aby naši nadějní atleti nemuseli odcházet do Prahy. 
 • vytvoříme fond pro podporu sportování dětí a mládeže, kteří si nemohou z finančních důvodů určitý sport dovolit.
 • podpoříme pořádání olympijských festivalů v Brně.
X