HLAvně hodně zdraví

Chceme Brno, kde zdraví obyvatel bude na prvním místě. Zdraví pro nás znamená jak péči o fyzickou a duševní stránku jednotlivce, tak i vytváření kvalitního životního prostředí a zdravých vztahů ve společnosti, a především v rodinách. Vážíme si nelehké práce lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotního personálů. Rozsah a dostupnost zdravotní péče v Brně nesmí být ohrožena, a proto:

  • ZZzajistíme dlouhodobé záruky zaměstnancům v městských nemocnicích. Kvalitní systém městských nemocnic je pro zajištění lékařské péče v Brně zcela zásadní.
  • připravíme výstavbu nové městské nemocnice. Z demografických údajů víme, že do 20 let bude každý třetí Brňan v seniorském věku. Pokud nebude do té doby vystavěna nová městská nemocnice, nebude dostačovat stávající ambulantní ani lůžková péče.
  • podpoříme preventivní programy a informační kampaně zaměřující se na předcházení úrazů, onkologickou prevenci, zdravé stravovací návyky či dárcovství krve.
  • zdravotní péče musí být dostupná, zachováme síť současných poliklinik. Budeme usilovat o obsazení ambulancí lékaři primární péče i specialisty tak, aby jejich skladba co nejlépe pokrývala potřeby obyvatel a nezvyšovala se dojezdová vzdálenost pacientů k lékaři.
  • vybudujeme městské lázně s kvalitním rehabilitačním centrem.
  • zajistíme rozvoj paliativní medicíny v městských nemocnicích a v pobytových zařízeních s ohledem na odlehčení rodině pacienta.
  • zaměříme se na problematiku lidí s psychiatrickými diagnózami nebo Downovým syndromem. Město se musí podílení na začlenění těchto lidí do společnosti, včetně nabídky odpovídajícího bydlení.
  • budeme podporovat preventivní programy a informační kampaně v oblasti domácího násilí a boje se závislostmi.
  • vybudujeme 150 lůžek v sociálně-zdravotním komplexu na Červeném kopci.
  • zajistíme roční šalinkarty zdarma pro držitele Jánského plakety za darování krve. 
X